Två stora utmaningar inom IoT

Internet of Things är på god väg att gå från ”buzzword” till en affärsomvälvande verklighet. Dock kvarstår några stora utmaningar som leverantörer av IoT-lösningar måste hantera om teknologin ska nå sin fulla potential.

Internet of Things (IoT) är en av de senaste årens allra hetaste teknologitrender och antalet uppkopplade ”saker” växer fort. Analysföretaget Gartner beräknar att det förra året fanns ungefär 6,4 miljarder IoT-enheter i användning och att det varje dag kopplades upp 5,5 miljoner nya enheter. Enligt deras beräkningar kommer Internet of Things, till år 2020, utgöras av mer än 20 miljarder uppkopplade saker.

Förhoppningen, som ligger bakom explosionen av smarta enheter, är att IoT ska hjälpa oss att effektivisera och förbättra allt från våra fabriker och städer till våra hem och vår hälsa. Men även om potentialen är stor och antalet uppkopplade saker växer, befinner sig tekniken fortfarande till stor del i sin linda. För att förverkliga potentialen återstår därför flera stora utmaningar som måste lösas och 2017 ser ut att bli ett avgörande år.

Säkerhet

Allt som är uppkopplat går att hacka, även IoT-enheter. Mycket av debatten kring Internet of Things har därför handlat om hur vi kan garantera säkerheten när vi kopplar upp våra hem, våra städer, våra maskiner eller ”wearables”. Utmaningen handlar dels om att skydda känslig data från att hamna i fel händer men också om att skydda infrastruktur eller maskiner mot sabotage från hackare. Felmarginalen är samtidigt extremt liten, eftersom det räcker med ett några större dataläckage eller sabotage för att tilltron till teknologin ska urholkas.

Men samtidigt som alla är medvetna om riskerna så går utvecklingen också extremt fort – med ett ständigt flöde av nya enheter som ansluter till Internet of Things. Den svåra balansen blir därför att göra tekniken tillräckligt säker för att hindra angrepp men samtidigt tillräckligt flexibel och lättanvänd för att möjliggöra fortsatta innovationer. Här återstår mycket arbete, exempelvis kring ett standardiserat sätt att verifiera och autentisera enheter när de pratar med varandra. En intressant utveckling är också så kallad ”fog-computing”, en decentraliserad nätverksarkitektur som gör att datan inte samlas och analyseras i molnet, utan istället ”närmare” enheterna som kommunicerar. På så vis minskas attackytorna samtidigt som datan kan bearbetas snabbare.

Interoperabilitet
Mycket av utvecklingen inom IoT har hittills handlat om att koppla ihop flera likadana enheter till varandra eller till ett gemensamt gränssnitt. Men den riktigt stora potentialen inom IoT frigöras först när vitt skilda enheter och sensorer kan knytas ihop och utbyta data med varandra. Tyvärr saknas mycket av denna intenoperabilitet idag och den uppsjö av lösningar och system som finns på marknaden idag har ofta svårt att ”prata med varandra”. På grund av detta växer också efterfrågan på öppna API:er och plattformar som låter användaren koppla ihop alla sina enheter och hitta nya okända kopplingar mellan dem.

Inom detta område finns också en stor potential för tredjeparts-utvecklare att ta fram mjukvara och tjänster som hjälper företag att sammanföra och analysera sin data. Det är nämligen först när datan kan sammankopplas och analyseras som IoT kan generera ett faktiskt värde. I dagsläget är nämligen den mesta datan som genereras outnyttjad och enligt McKinsey är interoperabilitet nyckeln till frigöra 40 procent av det totala ekonomiska värdet inom IoT.

Niklas Adamsson

Niklas Adamsson är Technical Director för Norra Europa på Dassault Systèmes, en multinationell organisation som stödjer den direktförsäljande kanalen av hela Dassault Systèmes produktportfölj och industrilösningar. Niklas har stor erfarenhet av förändringsarbete och förändringsprocesser och innehar en bred industrikunskap inom flertalet industrier, samt en doktorsexamen i ”Integrated Product Development - Mechatronics “ och en Masterexamen i “ Vehicle Engineering” från Kungliga Tekniska Högskolan.

Latest posts by Niklas Adamsson (see all)