Tekniktrenderna som formar framtidens marknadsföring

Den teknologiska utvecklingen ger oss inte bara nya produkter att köpa utan skapar även helt nya sätt för företag att sälja dem. Tack vare teknologiska framsteg som AI, VR och IoT utvecklas nu nästa generation marknadsföring som kommer revolutionera hur företag kommunicerar med sina kunder.

I en tid då vi ständigt översköljs av information står marknadsföringen inför en stor utmaning. För att nå igenom bruset och inte uppfattas som störande måste framtidens marknadsföring nämligen bli ännu mer relevant och budskapen måste skräddarsys för att nå rätt individ vid precis rätt tillfälle. Den här kapprustningen mot träffsäkrare reklam drivs till stor del av data och tack vare nya tekniska innovationer kommer vi inom de närmsta åren se en förvandling av hur företag kommunicerar.

Artificiell Intelligens

Att framtidens marknadsföring är datadriven är inget nytt. Det som däremot kommer förändras de närmsta åren är den roll som ges till artificiell intelligens (AI). Tack vare nya AI-verktyg kommer företagen kunna analysera både kunddata och externa datakällor oändligt mycket snabbare och på ett mycket mer sofistikerat sätt.

Istället för att människor ska fördela kunderna i en handfull målgrupper kommer AI-verktygen, i realtid, kunna utforma specialdesignat innehåll och erbjudanden baserat på varje enskild kunds intressen och beteende. Genom att ta tusentals olika parametrar i beaktande kommer alltså varje ord- och bildval kunna anpassas utifrån vad du som person föredrar. På så vis skapar AI-verktygen inte bara bättre ”erbjudanden” utan också en skräddarsydd upplevelse av hela företagets varumärke och utvecklingen går fort nu. Enligt en global undersökningen från i år planerar 53 procent av marknadsförare att börja använda AI inom två år.

Internet of Things

Datadriven marknadsföring ställer inte bara krav på bättre verktyg för analys och beslutsfattande – den kräver också mer data. Just därför innebär framväxten av Internet of Things (IoT) en otrolig potential för marknadsförare eftersom tidigare ”döda” ting plötsligt kommer till liv och börjar kommunicera. Användningsområdena för en marknadsavdelning är också enkla att se. Ett smart kylskåp kan exempelvis samla in data om dina matvanor, som sedan ligger till grund för specialdesignade erbjudanden från matbutiker. Ett annat exempel är träningsarmband och smarta klockor som samlar in data om dina träningsvanor. Denna data kan sedan användas för att marknadsföra nya träningsskor när du använt dina gamla för länge eller föreslå vad du kan äta efter ditt träningspass.

Det finns nästan inga begränsningar på vad som kan kopplas upp till IoT och analysföretaget Gartner beräknar att det år 2020 kommer finnas över 12 miljarder konsumentprodukter uppkopplade mot IoT. Data som dessa genererar kommer vara en eftertraktad handelsvara bland företagens marknadsavdelningar.

VR och AR

När vi pratar om upplevelsen av en produkt eller tjänst så spelar synintrycket en avgörande roll. Många av oss vill få en tydlig visuell bild av exempelvis en bil eller ett resmål innan vi köper eller bokar biljett. Genom utvecklingen av Virtual Reality skapas nu fantastiska möjligheter att göra just det. Ett tydligt exempel, som faktiskt redan används, är bilföretag som låter kunderna skräddarsy designen på sin egen bil och se det färdiga resultatet i VR-glasögon innan tillverkningen ens börjat. Samma teknik kan i framtiden blir standard för mäklare som ska sälja ett hus som inte ännu är byggt.

Augmented Reality (förstärkt verklighet) har om möjligt ännu större potential. Genom att använda AR-glasögon kan företag använda den data de har om dig för att skräddarsy din visuella upplevelse av exempelvis en butik genom att visa erbjudanden och relevant information. Eftersom AR-tekniken blandar den fysiska och digitala verkligheten blir den ett effektivt sätt att nå fram med information när den är som allra mest relevant och kan på så vis förhöja din upplevelse av ett varumärke.

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.