Två stora utmaningar inom IoT

Två stora utmaningar inom IoT

Publicerat den mars 23, 2017
Internet of Things är på god väg att gå från ”buzzword” till en affärsomvälvande verklighet. Do...

Insourcing är här för att stanna

Insourcing är här för att stanna

Publicerat den februari 5, 2016
De ekonomiska och sociala klyftorna mellan olika länder och världsdelar minskar, har gjort så länge, och gör det i allt snabbare takt. Det ä...

Digitalisering: den fjärde revolutionen?

Digitalisering: den fjärde revolutionen?

Publicerat den juni 30, 2015
De flesta inom IT-sektorn är välbekanta med Moores lag; en tes som formulerades på 1970-talet och som går ut på att den tillgängliga process...

Digitalisering inom offentlig sektor

Digitalisering inom offentlig sektor

Publicerat den maj 5, 2015
Att köra fast betyder att man kan ta en annan väg. För någon vecka sedan reste jag mellan Stock...

Att förutsäga framtiden – är det fortfarande möjligt?

Att förutsäga framtiden – är det fortfarande möjligt?

Publicerat den april 1, 2015
En gammal sanning är denna: När vi visualiserar framtiden framför oss kan vi egentligen bara vara säkra på en sak – den kommer inte att bli ...