Så ska Smålands industriföretag hänga med i digitaliseringen

Genom nätverket Automation Småland bygger Gnosjöregionens industriföretag tillsammans en unik kompetens kring automation, som ska stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. ”Även de som levererar till de stora företagen måste hänga med i utvecklingen” berättar Richard Skogward, en av grundarna till Automation Småland.

Debatten om svensk industris framtid handlar ofta om hur storföretagen måste digitaliseras och automatiseras för att överleva. Men faktum är att Sveriges industriframtid hänger lika mycket på att våra små industriföretag kan greppa dessa frågor.

– Många av småföretagen är ju underleverantörer till de här jättarna och man delar samma ekosystem. De stora aktörerna ligger ofta lite längre fram när det gäller automation men även de som levererar till de stora företagen måste hänga med i utvecklingen och ofta inser de det lite för sent. Det är det som vi har tagit sikte på, för vi vill behålla industrin i Sverige, säger Richard Skogward, vd för industriföretaget Axelent Engineering och en av grundarna till Initiativet Automation Småland.

Automation Småland grundades 2011 av en grupp industriföretag i Gnosjöregionen. Bakgrunden var den gemensamma insikten att de, för att överleva konkurrensen från låglöneländer, behövde ligga i den absoluta framkanten när det gällde automatisering och digitalisering. Samtidigt stod de som småföretag, långt från storstadsregionerna, inför speciella utmaningar.

Ett problem är enligt Richard Skogward att företagen, till skillnad från större industriföretag, inte på egen hand kan hålla sig uppdaterade kring all den forskning och utveckling som sker inom industrin. Dessutom hade de enskilda företagen svårt att utveckla och locka till sig den kompetens som krävs för framtidens industri. För att tillsammans möta dessa utmaningar bildade man därför nätverket Automation Småland, som idag innehåller drygt 25 företag i Gnosjöregionen.

– Man måste samverka, framförallt med högskolor och skolor, för att visa att vi finns och sätta oss på kartan. Tillsammans blir det också lättare ta del av de forskarprogram som finns och även de nationella medel som finns inom exempelvis Produktion 2030, säger Richard Skogward.

Automation Småland är på så vis både ett forum för lärande och en gemensam röst; som både kan påverka den nationella politiken och marknadsföra regionens företag internationellt. Men enligt Richard Skogward handlar Automation Småland inte bara om att göra Gnosjöregionens företag konkurrenskraftiga.

I förlängningen tror Richard Skogward nämligen att det kluster av automationskompetens som byggs i Småland, och de samarbeten som byggs mellan företag, kommer innebära att Sverige i sin helhet blir en mer konkurrenskraftig industrination. Anledningen till detta är att industriföretag idag kan konkurrera med mycket mer än bara priset på en produkt.

– Om det viktigaste för kunden är att få leverans imorgon, då spelar det ingen roll hur billigt du kan göra produkten om du inte klarar av att leverera i tid. Då är de avgörande inte priset utan vad du har för system för att koppla ihop leverantörer, hur du gör din order, hur du packar din order. Allt det måste vara digitaliserat och det måste vara otroligt snabbt och exakt, både i pris och leverans. Det finns mängder med sådana exempel där processen blir mer utav en produkt än själva produkten.

En avgörande förutsättning för svensk industris framtid är därför att hitta verktyg som underlättar dessa samarbeten. Där menar Richard Skogward att Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform spelar en viktig roll eftersom den låter företag enkelt dela information på ett säkert sätt.

– Deras plattform gör att man kan kollaborera på ett säkert sätt sätt mellan bolagen. Det kan vara fem bolag som samarbetar i ett projekt men varje boalg har bara tillgång till ”sin” del av projektet, både CAD-geometriskt och affärshandlingsmässigt. När vi satsade på Dassault Systèmes plattform var därför avsikten att på sikt kunna inkludera våra underleverantörer. Det innebär att den som är projektledare ska kunna veta vad ett eller två led av underleverantörer har för sig, utifrån en och samma källa en central plats där informationen handläggs.

Jan Malmborg

Jan leads the EuroNorth team to enable partners and to bring them value & insight, support & training to make their customers successful.