Så ska Sveriges småföretag hänga med i den digitala transformationen

Sveriges små och medelstora företag halkar efter i den digitala transformationen eftersom omställningen upplevs som för dyr och komplicerad. Att göra en digital transformation behöver dock varken vara svårt eller särskilt kostsamt. Det viktigaste är bara att börja på rätt ställe.

För nästan precis ett år sedan presenterade regeringen och Tillväxtverket en ny storsatsning för att hjälpa små och medelstora industriföretag att skynda på sin digitalisering. Bakgrunden till satsningen var att regeringen insett att svenska småföretag halkat efter i den digitala omställningen. Sverige har nämligen många storföretag som lägger enorma resurser på digitalisering och en lång rad framgångsrika, världsledande it-bolag. Men vid sidan av dessa finns även en stor grupp av mindre bolag som saknar resurserna för att hänga med.

De här företagen sitter i en svår sits. Ofta driver de en bra och lönsam verksamhet som fungerat väl under lång tid. Samtidigt satsar både deras kunder och konkurrenter nu på att digitalisera och kopplar ihop sina verksamheter för att nå en högre effektivitet och förbättra innovationen. I det här nya ekosystemet får gamla affärsmodeller och produktionssätt allt svårare att konkurrera. Frågan som företagen ställer sig blir därför: Har vi råd att överge det som fungerat och omforma hela vår verksamhet?

Det första svaret på frågan är att de inte har råd att inte göra omställningen innan deras kunder digitaliserat hela sin produktionslina kommer de kräva att leverantörerna gör detsamma för att uppnå högre effektivitet.

Det andra svaret på frågan är att du faktiskt inte behöver överge det som fungerat för att genomföra en digital transformation. Kanske är det ordet i sig som frammanar bilden av en plötslig förvandling; men i realiteten handlar digital transformation oftare om en stegvis utveckling, där område efter område kopplas upp och länkas samman.

För mindre företag, som måste se en snabb ROI, gäller det därför att fokusera på dem lågt hängande frukterna. Ett bra exempel på detta är Dassault Systèmes planeringsmjukvara Ortems, som används för att virtualisera logistiken runt produktionen. Genom att digitalisera hanteringen av logistiken kan företag arbeta tätare med sina kunder och leverantörer för att sänka kostnader och undvika onödig lagerhållning. Ortems är på så vis ett typiskt exempel på ett enkelt och relativt billigt digitalt verktyg som kan spara stora pengar.

Det finns mängder av sådana digitala insatser som företag kan göra för att förbättra delar av sin verksamhet. Problemet är dock att de ofta stirrar sig blinda på slutmålet: en verksamhet där allt från FoU och produktion till sälj och marknad utbyter realtidsdata för att producera bättre produkter.

Lärdomen som vi på Dassault Systèmes har dragit är därför att det ofta är bättre att börja smått. Testa exempelvis våra simuleringsverktyg i liten skala innan du försöker skapa en digital tvilling för hela fabriken. När du väl är bekväm med tekniken kan du sedan koppla ihop systemet med resten av verksamheten.

Vinningarna du får av att digitalisera i liten skala blir nämligen stora när du väl lägger ihop dem. Att få alla delar att fungera tillsammans behöver inte heller innebära att du måste byta ut systemen mot en helt ny plattform. Genom vår programvara ENOVIA (tex. Project and Product Engineer) kan du exempelvis koppla ihop dina befintliga applikationer och få dem att prata med varandra.

För att hänga med i den digitala transformationen behöver svenska småföretag alltså ett nytt synsätt. Snarare än en plötslig omvandling handlar det om att digitalisera genom små förbättringar över hela verksamheten. I slutändan innebär den här ”digitaliseringen underifrån” att företagen kan nå sitt långsiktiga mål utan att vända upp och ner på en lönsam verksamhet

Jan Malmborg

Jan leads the EuroNorth team to enable partners and to bring them value & insight, support & training to make their customers successful.