Så ska den uppkopplade fabriken förändra tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin satsar just nu enorma summor på the Industrial Internet of Things (IIoT). Genom att koppla upp fabriker och maskiner mot varandra är förhoppningen inte bara att gör etablerade produktionsprocesser snabbare – IIoT kommer också i grunden förändra hur industrin organiserar sig och arbetar.

Enligt uppskattningar från Business Insiders kommer antalet IoT-anslutna enheter inom tillverkningsindustrin öka från 237 miljoner 2015, till en knapp miljard år 2020. Samma år uppskattar de även att tillverkningsindustrin kommer investera 70 miljarder dollar i IoT-lösningar. De här siffrorna ger en tydlig indikation på vilken revolution som the Industrial Internet of Things (IIoT) faktiskt innebär.

Redan idag används IoT-lösningar inom industrin för att kunna följa och optimera produktionen på fabriker runt om i världen. Genom sensorer utplacerade i olika delar av fabrikerna blir det möjligt att följa maskinernas arbete i realtid och avgöra om något behöver repareras eller om processen går att finjustera.

Men den stora skillnaden i effektivitet uppstår först när hela fabriken blir uppkopplad och de olika enheterna börjar kommunicera med varandra. En modern fabrik ska ses som ett tätt sammanknutet nätverk, där alla delar i kedjan påverkar varandra. Genom att låta enheter från hela produktionslinjen ”tala” med varandra kan man därmed både effektivisera de enskilda delarna och deras samspel; från design och materialinköp till tillverkningen och leverans till kund. Effektiviseringen av produktionen sker på så vis inte genom den traditionella hierarkin, utan snarare genom ett system av självstyrande produkter, maskiner och enheter – som kan ta lokala beslut och optimera samarbetet globalt genom hela kedjan. Genom den processen av små justeringar, som sker genom hela ekosystemet, blir effektivitetsvinsterna också långt mycket större.

När produktionens delar kan kommunicera med varandra, i realtid, medför det också en större flexibilitet i tillverkningen. Den anpassningsbarheten innebär i sin tur en möjlighet att kunna tillverka specialdesignade produkter till låga kostnader, något som kunder ställer allt högre krav på idag. Genom IIoT kan kunden själv designa och skräddarsy produkter online och sedan förvänta sig leverans inom några få dagar. I den uppkopplade fabriken kommer nämligen data som genereras vid design förmedlas genom hela försörjning- och produktionskedjan, för att dessa tillsammans ska optimera hur man snabbast och billigast producerar produkten.

Tack vare IIoT tar inte heller tillverkningsprocessen slut när produkten levereras till kund. Uppkopplade produkter kommer fortsätta att leverera data även under dess användning för att indikera om när man ska skicka order om en reparatör för underhåll men även för att ge input till design av framtida produkter, optimering av tillverkningsprocessen eller framtida tillläggstjänster och produkter som kompliment. Om tillverkningsprocessen tidigare utgjordes av en linje skapar IIoT alltså en cirkel, där både tillverkningen och produkterna ger ständig feedback som påverkar nästa produkt. När all denna data finns tillgänglig blir det dessutom möjligt att simulera hela produktionen i förväg för att undvika dyra och tidskrävande tester.

För de företag som nu satsar på IIoT hägrar alltså både kortare ledtider, lägre produktionskostnader och ett högre innovationstempo. Samtidigt vet vi idag inte var den här utvecklingen kommer sluta. När de uppkopplade fabrikerna själva optimerar och analyserar produktionsprocessen kommer den effektiviseras på sätt som vi människor inte kunnat förutspå. De miljarder som investeras i tekniken idag förvänta därför betala av sig mångfalt i framtiden.

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.