Så kommer den virtuella upplevelsen forma framtiden

Enligt analysföretaget Gartners beräkningar ökade antalet uppkopplade enheter i världen med 31 procent under 2017, till 8,4 miljarder. En effekt av den här tillväxten och IoT-teknologins stora genombrott är att digitala tvillingar, alltså virtuella kopior av fysiska saker, blivit en av de senaste årens mest ”hypade” tech-trender. Men samtidigt som många pratar om virtuella kopior av fysiska produkter ser vi på Dassault Systèmes att den verkliga potentialen är långt mycket större. Framtidens virtuella tvilling kommer inte bara återskapa det vi kan ”ta på” utan även simulera hela upplevelser, och 3DEXPERIENCE-plattformen är tekniken som gör detta möjligt.

Tanken på att skapa virtuella tvillingar av fysiska objekt har funnits inom industrin länge. Redan på 80-talet började ingenjörer använda CAD-teknik för att skapa 3D-modeller av sina fysiska produkter och NASA har i flera decennier använt virtuella tvillingar för att övervaka och optimera rymdfarkoster utom fysiskt räckhåll.

Det som nu hänt är att dessa digitala tvillingar blivit mer mångsidiga och mer tillgängliga. Idag skapar företag virtuella kopior av produkter som följer dem genom hela deras livscykel. Det innebär att man inte längre behöver ta fram några fysiska prototyper och att hela tillverkningsprocessen, från design till slutleverans, testas i en virtuell fabrik innan produktionen startar. Efter att produkten sålts blir det även möjligt att leverera helt nya typer av eftermarknadstjänster eftersom den färdiga produkten hela tiden ”pratar” med tillverkaren. Den datan kan dessutom användas för att förbättra designen av nästa generations produkter.

Styrkan med den här tekniken är lätt att se eftersom den hjälper företag att ta fram bättre och mer skräddarsydda produkter till en lägre kostnad. Samtidigt skrapar vi bara på ytan av potentialen så länge vi enbart pratar om virtuella tvillingar av fysiska produkter. På Dassault Systèmes ser vi nämligen att företag idag konkurrerar om kunder utifrån att leverera den bästa ”upplevelsen”. Därför blir det också viktigare att kunna skapa en virtuella tvilling av det som vi inte kan ta på. Genom 3DEXPERIENCE-plattformen gör vi det därför möjligt att istället skapa en virtuell upplevelse-tvilling, där även processer, kunskap och sammanhang återskapas virtuellt.

Ett bra exempel på hur den här tekniken fungerar finns i Singapore, där Dassault Systèmes har skapat en 3DEXPERIENCE-tvilling av den totala upplevelsen av staden. Den digitala kopian matas i realtid med data om allt från demografi och människors rörelser till klimat och energianvändning. 3DEXPERIENCE-tvillingen gör det därmed möjligt att uppleva Singapore i en helt virtuell miljö och den blir ett ovärderligt verktyg för att forma stadens framtid. Tvillingstaden ger nämligen helt nya insikter om hur olika faktorer i stadsplaneringen påverkar både varandra och helhetsupplevelsen. Med den insikten i ryggen kan man sedan simulera hur man kan öka livskvaliteten för invånarna, hållbarheten i staden eller få en bättre beredskap vid katastrofer.

3DEXPERIENCE-tvillingen av Singapore pekar tydligt ut vart utvecklingen är på väg. Genom vår plattform kommer alla typer av företag och organisationer kunna skapa sina egna 3DEXPERIENCE-universum, för att modellera och simulera sina upplevelser. Precis som Google blivit den plattform vi använder för att söka information och Facebook blivit plattformen för våra sociala kontakter ser vi att 3DEXPERIENCE kommer bli plattformen som ”på riktigt” kopplar ihop den fysiska och den virtuella världen.

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.