När vi tänker på en produkt idag tänker vi på dess hela livscykel, från det att den första idén föds i en persons hjärna till dess att produkten är uttänkt, designad, utvecklad, testad, producerad, marknadsförd, såld och förbrukad. Det vi idag kallar PLM, Product Lifecycle Management, är i korthet ett system av applikationer och tjänster som på olika sätt integrerar och samlar alla viktiga data och processer som har med produkten att göra. Ett PLM-system gör också dessa data del- och nåbara för alla som är inblandade i något steg av en produktlivscykel.

PLM-utvecklingSedan 1981 har Dassault Systèmes varit världsledande inom mjukvarustöd för design och produktion. Under de snart 35 åren som gått sedan bolaget grundades har datoriseringen, digitaliseringen och automatiseringen tagit gigantiska kliv, och därför har vårt erbjudande varit i ständig utveckling, liksom de marknader vi vänder oss till. Vi tror på att leva som vi lär, och återinvesterar en fjärdedel av vår vinst i forskning och utveckling – något som också gjort att vi konsekvent rankas som ett av världens mest innovativa företag.

PLM idag
Målet med PLM-system är att understödja hållbar innovation. Genom att koppla samman tjänster för resursplanering och simulering med kraftfulla verktyg för 3D-design och visualisering kan man både snabba upp designprocessen och göra klokare val, minimera spill och flaskhalsar, och testa och verifiera alternativa lösningar eller nya teknologier utan att förlita sig på tids- och kostnadskrävande fysiska prototyper. Det sänker trösklarna för att nya idéer ska kunna bli verklighet.

Vi lever också i en omvärld där innovation går snabbare och snabbare – både på grund av de tekniska möjligheterna och på grund av marknadens krav. Idag finns också nya former av data och interaktion som knappt var tänkbara i början av 2000-talet, där sättet vi kommunicerar på, privat och professionellt, förändrats i grunden. Genom sociala medier och ständigt uppkopplade smartphones och surfplattor är vi alla del i ett ständigt pågående, globalt samtal. Vägarna till att kommunicera och dela med sig av tankar, åsikter och insikter har aldrig varit kortare eller rakare.

PLM i framtiden: PIP
Det är därför många som börjat förbereda sig för nästa steg, det som kommer bortom PLM. Det kallar vi för PiP – eller Product Innovation Platform. Och det är för att ta vara på de nya möjligheterna som vi skapat 3DEXPERIENCE-plattformen, som är nästa generation av vårt erbjudande.

Den kanske viktigaste skillnaden mot den tidigare generationens PLM-system är att en sådan plattform knyter samman ännu fler delar av kedjan, framför allt slutkunden. Det innebär också att teknologin i allt större utsträckning blir attraktiv för andra branscher än de som traditionellt använt verktygen. Den som både kan dra nytta av att effektivisera design och produktion, och snabbt ta till sig förändrade önskemål och framväxande trender har en enorm konkurrensfördel och tillväxtpotential på dagens globala marknad.

Exempel på tillämpningar där PLM är avgörande
Idag används 3DEXPERIENCE-plattformen av fler än 190 000 företag världen över inom så vitt skilda branscher som mode och mat, flyg- och fordonsindustri, sportartiklar och solglasögon, medicin och mobiltelefoner.