Uppleva innovation i Sverige

DS-innovationsundersökning-2016Nyligen släppte vi första delen av en undersökning om innovation som genomförts av Novus med 300 svenska företagsledare. ”Aptitretaren” bestod av att de intervjuade ombetts besvara frågan ”Vilket svenskt företag uppfattar du som mest innovativt?”. När svaren räknats samman var det tre inte oväntade svenska industrigiganter som tog hem en majoritet av rösterna – flest fick Volvo Cars tätt följt av IKEA och Ericsson.

Samtliga är företag som existerat under lång tid. IKEA är yngst med sina 73 år på nacken, det är snart 89 år sedan den första Volvobilen byggdes och Lars Magnus Ericsson sålde sina första telefoner 1878 – 138 år tillbaka i tiden.

Samtliga dessa företag har överlevt och stärkts genom otaliga hög- och lågkonjunkturer, teknikskiften i allt snabbare takt, och omställningen till en global ekonomi. Sedan finns det förstås också väsentliga skillnader. Medan Volvo Cars och IKEA fortfarande i första hand verkar inom sin ursprungliga kärnverksamhet, har framför allt mycket hänt med Ericsson. Ända fram till millennieskiftet var Ericssons huvudsakliga verksamhet och intäktskälla hårdvaran – däribland världsledande produkter som AXE-växlarna och 1980- och 90-talets mobiltelefoner. Idag har man ställt om produktionen radikalt och positionerat sig som ett av världens ledande mjukvaruföretag med en ansenlig andel av de patent som beviljas i Sverige under ett år. Det krävs rätt mycket innovationskraft för att förmå det.

Innovation-SverigeOch när det gäller de två andra jättarna är det förstås inte så enkelt att bibehålla en position i världstoppen under så många år även om man står fast vid den befintliga affären. IKEAs idé om enkla, billiga och massproducerade men väldesignade möbler i platta paket har kopierats av många genom åren utan att någon kunnat rubba deras världsherravälde. Det har handlat om att förädla varumärket och kundupplevelsen, omfamna digital försäljning utan att överge den traditionella butiken, och skapa ett strömlinjeformat logistiknätverk både lokalt och globalt. Volvo verkar samtidigt i en av de branscher som kanske står inför de allra största omvälvningarna de närmaste åren, med tre konvergerande teknologier – elektriska bilar, förarlösa bilar och Internet of Things – som driver på området.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att vår undersökning om innovation endast tar fasta på vilka företag som UPPLEVS som mest innovativa – d v s magkänslan det skapar. Företag födda ur den digitala ekonomin som Spotify eller verksamma inom ”heta” områden som Fingerprint Cards har en uppenbar fördel jämfört med många andra skickliga företag där innovationskraften verkar utan att synas så mycket för gemene man.

Man kan som exempel ta företag som Sandvik eller Atlas Copco, som år efter år rankats bland de mest innovativa företagen i världen i internationella jämförelser, men där den kraften kanske inte riktigt lyckas få det genomslag den förtjänar. Även om de företag som använder deras produkter säkert uppskattar varenda krona som investeras i forskning, utveckling och design.

En annan del av undersökningen behandlar just hur beslutsfattare ser på de trender och teknologiska koncept som förväntas driva, för att låna näringsminister Mikael Dambergs ord, nyindustrialiseringen av Sverige. Och slutsatserna av den granskningen ser jag fram emot att gå på djupet med i mitt nästa inlägg…

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.