Framtidens PLM bryter ner barriärer

Tack vare den digitala transformationen ser vi nu hur Product Lifecycle Management får en viktigare roll hos företagen. Den rollen kommer i framtiden fokusera mer och mer på hur PLM kan hjälpa företag att bryta ner de barriärer som står i vägen för innovation.

Sedan 1990-talet, när Dassault Systèmes populariserade konceptet, har PLM framförallt setts som ett verktyg för företagens FoU-avdelningar. Därmed har PLM-systemen främst använts för att dela information inom en relativt stelbent företagsstruktur. På senare tid har jag dock uppmärksammat hur branschledande företag börjat användande PLM till att även bryta ner silos inom företagen och gränserna mellan företag och industrier.

Den här nya rollen för PLM är tätt sammanknuten med effekterna av digitaliseringen och etableringen av ny teknik. De senaste åren har vi exempelvis sett hur inträdesbarriärerna till olika industrier börjat försvinna. Företag som Tesla har kunnat ta en ledarposition inom sina industrier och tvingat konkurrenter att omvärdera sina affärsmodeller – detta med en hastighet som skulle varit otänkbar för bara några decennier sedan.

Samtidigt ser jag också att de klassiska försörjningskedjorna börjat lösas upp, eftersom ny teknologi idag anammas av företag från vitt skilda industrier. En effekt av detta har blivit att den traditionella relationen mellan köpare och leverantör ersatts av strategiska partnerskap, där värdet skapas genom framställningen av ny kunskap. I det här nya ekosystemet för innovation, där linjerna mellan företag och industrier suddas ut, ser jag PLM som nyckeln till samarbete.

För ett modernt företag måste ambitionen med PLM därför vara att kombinera data, från så många källor som möjligt, för att skapa samarbeten som genererar ny kunskap. Det här arbetssättet kommer nämligen ge företagen möjlighet att skapa bättre innovationer genom snabbare cykler, fler iterationer och mer informationsdelning. Slutresultatet tror jag kommer bli en mer ”finkorning” typ av innovationsprocess, där varje aspekt av produkten optimeras för att uppfylla marknadens efterfrågan.

Den här utvecklingen har redan startat och går allt snabbare inom många industrier. För de företag som inte börjat titta på hur de ska anpassa sig kommer framtiden onekligen bli problematiskt. För de företag som redan börjat anpassa sig är möjligheterna dock obegränsade och för Dassault Systèmes finns det en viktig roll att spela.

Som verktyg betraktat sticker nämligen 3DEXPERIENCE Plattformen ut som en perfekt lösning på framtidens innovationsutmaningar. Eftersom den är designad för molnet och för att underlätta skapandet av ny kunskap – över traditionella gränser – kan 3DEXPERIENCE Plattformen fungera som både företagets operativsystem och som en innovationsplattform för framtiden. Därmed är den exakt den typ av verktyg som jag tror kommer hjälpa företag att leva upp till konsumenternas efterfrågan och lösa framtiden hållbarhetsutmaningar.

Hur företag kan dra nytta av de här möjligheterna kommer även stå i fokus när TechniaTranscat bjuder in till PLM Innovation Forum i Stockholm, 11 – 13 oktober. Som en av talarna kommer jag dels berätta mer om hur vi på Dassault Systèmes ser på utvecklingen inom PLM men också lyssna på hur våra partners och andra företag ser på framtiden. Vi ses väl där?

 

Stephen Chadwick

Managing Director at Dassault Systèmes
Stephen Chadwick is Dassault Systèmes' Managing Director for Northern Europe.

Latest posts by Stephen Chadwick (see all)