Digitalisering: den fjärde revolutionen?

De flesta inom IT-sektorn är välbekanta med Moores lag; en tes som formulerades på 1970-talet och som går ut på att den tillgängliga processorkraften i världen kommer att fördubblas på två år och följa en exponentiell skala som ganska snart får tanken att svindla. Idag är det mer relevant att mäta datorkraft utifrån antalet transistorer i en processor snarare än den kraft en enskild processor kan uppnå; och där står vi snart inför nya teknikskiften som tänjer gränserna för vad som är möjligt ytterligare.4th_revolution_465x367

Den välkände framtidsforskaren Ray Kurzweil är inne på samma spår – den accelererande förändringen bygger på att nya innovationer i sin tur möjliggör nya innovationer och snabbare utveckling av dessa. Och den tid vi nu står inför innebär att samma principer snart kan komma att appliceras långt bortom IT-området.

Jämför utvecklingen inom 45 års datortillverkning med traditionell tillverkningsindustri, där teknisk utveckling i och för sig har varit dynamisk, men ändå ganska linjär och förutsägbar under relativt lång tid. Vi brukar tala om tre industriella revolutioner. Det sena 1700- och tidiga 1800-talet då maskinell tillverkning växte fram genom nya kraftkällor och kemiska processer. Den andra omfattar elektrifieringen och förutsättningarna för och till slut förverkligandet av massproduktion och löpande band-tillverkning under 1800-talets andra hälft och det tidiga 1900-talet.  Den tredje revolutionen under den senare hälften av 1900-talet möjliggjordes av datoriseringen och den snabba utvecklingen av industrirobotar.

Medan det finns många som hävdar att den revolutionen fortfarande pågår tycker jag att det är mer naturligt att betrakta digitaliseringen av samhället som en fristående, fjärde revolution som hämtar sin kraft ur datoriseringen som ett verktyg snarare än en slutprodukt. Naturligtvis beroende av den tredje revolutionen, som i sin tur var beroende av den andra, som i sin tur var beroende av den första – precis som Ray Kurzweil poängterar. Vi ger oss nämligen ut på nytt och okänt territorium i och med digitalisering, där vi inte bara talar om själva tillverkningen, utan en sammansmältning av alla processer, från första idén till försäljning, marknadsföring och underhåll.

Digitaliseringen av industrin – ja, av alla former av affärsverksamhet, både varor och tjänster – är en ostoppbar utveckling men samtidigt är det en utveckling som bygger på teknologi som i sig fortfarande är framväxande, som saknar gemensamma standarder och där de möjligheter som kommer att finnas om fem år fortfarande är omöjliga att kunna yttra sig tvärsäkert om.

Nyligen gick regeringen och näringslivsjättar som ABB, Ericsson, LKAB och Boliden ut och slog fast att det krävs en nationell samverkan mellan stat, näringsliv och forskning för att göra Sverige världsledande inom området. Det är förstås sant. Samtidigt går det inte att försöka hålla förhålla sig till utvecklingen inom nationsgränser – just för att det vi möter är en global utmaning, en rörelse bort från proprietär teknologi och mot standardbaserad innovation, och för att de företag som berörs driver sin verksamhet globalt. Det är på den nivån samtalet måste hållas.

I Frankrike har vi på Dassault Systèmes precis inlett ett samarbete med statens strategiska initiativ för att forma framtidens industri. Liksom i Sverige (och Tyskland, och USA, Kina, Indien, Japan och alla andra industriländer) fokuserar visionen på konvergensen mellan fabriker, uppkopplade föremål, förstärkt verklighet, robotteknik och framväxande IT-företeelser som molnet och big data och hur de påverkar innovation, konkurrenskraft och hållbarhet. Men även detta initiativ är förstås avhängigt av global samverkan. Även om svaren inte nödvändigtvis är exakt desamma från samma land har vi mycket att lära av varandra när det gäller att bemöta frågorna – och vi har alla mycket mer att tjäna på att samarbeta globalt än att bygga murar mellan företag och nationer.

Jonas Fredriksson

Jonas Fredriksson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation med fokus på High-Tech, Industrial Equipment, Consumer Packaged Goods & Retail, Energy, och Marine & Offshore. Han har över 16 års erfarenhet av att arbeta med produkt- och produktionsutvecklingsprocesser i samarbete med ledande nordiska företag. Under sina år har han hjälpt kunder att utveckla innovationsprocesser för att reducera tiden till marknad, minska utvecklingskostnader samt att öka kvalitet och produktivitet i tillverkningsprocessen.

Latest posts by Jonas Fredriksson (see all)