Därför är framtidens bil mer mjukvara än hårdvara

Oavsett om det gäller mobiltelefoner, bilar eller tv-apparater så har nog alla märkt att produkters livscykler blivit kortare och att nya produkter släpps med allt tätare intervaller. Bakgrunden till detta är också ganska enkel: konsumenternas efterfrågan på nya innovationer växer hela tiden. 2016 gjorde exempelvis undersökningsinstitutet Nielsen en studie som visade att 63 procent av globala konsumenter gillar när företag släpper nya produkter. En annan studie visade att 83 procent av alla konsumenter också är beredda att betala mer för elektronikprodukter som de upplever som ”innovativa”.

Konsumenternas hunger efter nya innovationer och upplevelser innebär även en ny ekonomisk verklighet för företagen. Tiden då en produkt kunde agera kassako, år efter år, utan större förändringar, är över och framgångsrika bolag måste leverera nya innovationer hela tiden. Detta innebär i sin tur att företagen måste förändra hur de arbetar med innovationer. Modernt innovationsarbete handlar inte om att en avskild R&D-avdelning utvecklar nya produkter utan om att hela företaget arbetar för att skapa en ny upplevelse för kunden.

Ett tydligt exempel på ett företag som förstått detta är Tesla. För Tesla handlar innovation inte om att bygga en ny bilmodell som kunden köper och sedan kör iväg med, för att aldrig ses igen. Istället säljer Tesla en upplevelse som börjar redan när du beställer din bil. Vid beställningen får du en identifikationskod som låter dig följa tillverkningen av din specialdesignade bil. När bilen sedan levereras och används så samlar Tesla in massvis med användardata. Den datan används sedan för att skräddarsy uppdateringar av mjukvaran i just din bil. Tanken är att Tesla-ägarna därmed ska få en större uppdatering av bilens mjukvara var 12:e till 18:e månad – och på så vis få en ny och personanpassad upplevelse av sin bil.

Genom det här innovationsarbetet kan Tesla ständigt förnya upplevelsen för sina kunder, utan att de behöver byta bil. I oktober presenterade bolaget till och med att deras nya bilmodeller kommer utrustas med all hårdvara som krävs för att göra de självkörande – för att sedan lägga till mjukvaran som krävs när den väl är utvecklad. Istället för att du köper en ny bil får du den alltså ”uppladdad”, vilket både förlänger bilens livscykel och behåller kundens intresse.

Även om Tesla kommit extremt långt inom detta område så finns det lärdomar att dra för de flesta företag. Innovation handlar inte längre bara om att lansera en ny produkt med nya egenskaper. Modern innovation handlar istället mer om att förädla alla sina interaktioner med kunden och att skapa innovationer utifrån den upplevelsen.

Utvecklingen accelereras också av framväxten av internet of things och tillgängligheten av användardata. Dessa tekniska framsteg gör det nämligen enklare för företag att anpassa sina produkter och tjänster efter enskilda individer. De mest framgångsrika företagen kommer därför vara de som, precis som Tesla, kan utnyttja tekniken för att skapa nya och innovativa upplevelser och på så vis tillfredsställa kundernas omättliga hunger efter nya innovationer.

Kort introduktion:

Dagens konsumenter kräver innovationer i en allt högre takt och företagens produkter får därmed allt kortare livscykler. För att möta den efterfrågan har biltillverkaren Tesla valt ett nytt sätt att arbeta med innovation – där ”upplevelsen” står i centrum.

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.