Byggbranchen behöver mer PLM

Förra året släppte myndigheten Tillväxtanalys en rapport över digital mognad inom olika svenska branscher där byggindustrin hamnade på sista plats. Samtidigt har studier visat att hela 30 procent av produktionskostnaden i svenska byggprojekt beror på byggfel och andra slöserier. En ökad digitalisering av byggindustrin skulle därmed kunna innebära enorma besparingar, inte minst genom en ökad användning av moderna PLM-system.

Ett av de stora problemen inom byggindustrin idag har att göra med byggnormer. Det finns nämligen tydliga överenskommelser kring byggnormer i branschen men saknas ofta bra verktyg för att säkerställa att de följs. Ett exempel på detta är att byggritningar kan ange att ett fönster ska monteras på en vägg men inte specificera hur. Istället för att processen standardiseras på ett bygge riskerar man därför att fönster monteras på olika sätt, utifrån enskilda individers godtycke, med kostsamma ombyggnationer som följd.

Här kan byggbranschen uppnå tydliga effektivitetsvinster genom att använda PLM-system för att modellera hela byggprocessen. Med modern PLM-teknik kan byggarbetare enkelt se vilken ordning saker bör monteras i för att uppnå maximal effektivitet eller se detaljer som vilka skruvar de bör använda för ett visst moment. Ett bra exempel på hur tekniken kan användas inom byggindustrin är företaget CadMakers som använder 3DEXPERIENCE-plattformen för att visualisera hela byggprocessen. Därigenom kan de enklare identifiera ”konflikter” i byggdesignen och samtidigt använda simuleringar för att effektivisera byggprocessen maximalt.

En annan del av byggindustrin där PLM kan bidra till ökad effektivitet är inköp och supply chain. Stora byggbolag köper i regel in byggmaterial till många projekt samtidigt för att hålla ner kostnaderna. Problemet är dock att detta ofta leder till stora mängder spill. Exempelvis visade en rapport från Sveriges Byggindustrier från 2015 att just produktion och transporter av spillmaterial stod för hela 35 procent av klimatpåverkan från byggproduktionen. Här kan PLM spela en avgörande roll genom att effektivisera inköp och leveranser. På så vis kan företagen garantera att deras byggen får precis det material de behöver, när de behöver det och med positiv miljöpåverkan dessutom.

Utöver detta kan PLM-systemen också spela en avgörande roll i kommunikationen med byggherrar och bostadsköpare. Genom att använda ett avancerat PLM-system, som är kopplat direkt till underleverantörerna, kan byggbolagen exempelvis ge snabbare få svar på vad modifieringar av designen kommer kosta. En plattform som 3DEXPERIENCE gör det också enklare att individanpassa lägenheter i ett bostadshus, en tydlig trend i branschen. Bostadsköparen kan då använda ett VR-verktyg för att designa sin egen drömlägenhet och den informationen förs direkt vidare till leverantörerna för att underlätta logistiken.

En stor fördel för byggbranschen är att många andra industrier redan använder de här verktygen med stor framgång. Det finns därmed många förebilder, exempelvis från tillverkningsindustrin, som byggbolag kan ta inspiration ifrån.

Vad som ofta hindrat byggbranschen från att själva ta en ledande position inom det här området är dock att de olika parterna (byggherrar, arkitekter och byggbolag) inte haft gemensamma system som pratat samma språk. Genom att anamma moderna PLM-verktyg, som 3DEXPERIENCE-plattformen, ges alla parter i byggprocessen möjlighet att sömlöst dela information. Den här gemensamma plattformen blir därmed ett första steg i den digitaliseringsprocess som byggindustrin behöver.

Jan Malmborg

Jan leads the EuroNorth team to enable partners and to bring them value & insight, support & training to make their customers successful.