Affärsmässig hållbarhet – så kan det öka lönsamheten

Något fundamentalt är på väg att förändras i vår syn på företagande. I årtionden, eller till och med i sekler, har möjligheten att generera vinst setts som ett företags mål och huvuduppgift. Lönsamhet men också produktivitet och effektivitet har stått i fokus för ett företags verksamhet.

Men förändrade attityder och ny kunskap håller på att omkullkasta den här synen på företagande.

Allt fler företag, från små startups till stora multinationella företag, ägnar nu allt större fokus på affärsmässig hållbarhet i sin arbetsmodell.

Vad är det som driver på denna förändring? Ny forskning visar att god affärsmässig hållbarhet med fokus på miljöaspekter, sociala aspekter och företagets styrning och kontroll sammanfaller med lägre driftskostnader, bättre lönsamhet och högre aktiekurs.

Tidningen Forbes index JUST 100, som listar de 100 mest ansvarsfulla företagen i USA, visar att de under de 50 första veckorna av 2018 hade en avkastning på 7,5%, vilket var mer än dubbelt så mycket som de 3,6% som företagen på indexet S&P 500. Denna skillnad är något som investerare uppmärksammat.

En ny studie från Oxford University visar också att mer än 80% av investerare nu överväger affärsmässig hållbarhet och sociala och miljömässiga aspekter i ett företag när de fattar beslut om att investera. Det i sin tur kan driva företagets lönsamhet.

Även synen på företagens roll har förändrats. I en nyligen genomförd undersökning av Deloitte tillfrågades millennials, alltså människor födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal, om vad det primära syftet med företaget skulle vara. Svaret ”Att förbättra samhället” utklassade ”Generera vinst” med en marginal på 63 procentenheter.

Runt om i världen uppger fler och fler människor att de har tappat förtroendet för politikers förmåga att lösa globala utmaningar, i allt från klimatförändringar till rättvisa löner och anställningsvillkor till teknikdrivna disruptiva förändringsprocesser i arbetslivet.

I undersökningen Edelman Trust Barometer 2019 svarade 76% av de tillfrågade att de ser företagsledare som bättre lämpade att skapa förändringar och möta utmaningar i samhället än politiker. Det företag som tar detta kliv och fyller det tomrum som politiker skapat har goda möjligheter att skörda stora framgångar.

Det finns således goda skäl att förändra ett företags traditionella affärsmodell och göra den mer affärsmässigt hållbar.

I rankingen Corporate Knights 2018 över de 100 mest affärsmässigt hållbara företagen i världen hamnade Dassault Systèmes på första plats. Listan betraktas som den främsta i världen inom denna kategori.

Rangordningen baseras på många indikatorer, bland annat miljöhänsyn och sociala aspekter, men också innovationskraft och hållbarheten hos företags produkter.

På Dassault Systèmes vilar den affärsmässiga hållbarheten på tre ben:

Produkters hållbarhet: att producera och leverera dem utan att ta för mycket resurser i anspråk.

Hållbarhet från ett personalperspektiv: att förbereda arbetskraften för morgondagens arbetsmarknad.

Verksamhetens hållbarhet: att förbli konkurrenskraftig och lönsam i syfte att kunna återinvestera vinsten inom FoU.

Som ett led i ambitionen att hjälpa andra företag att bättre förstå innebörden av och fördelarna med affärsmässig hållbarhet, bjuder vi in till ett interaktivt event i samarbete med Financial Times, där vi ska försöka besvara bland annat följande frågor:

Vad är syftet med affärsmässig hållbarhet?

Vilka faktorer hämmar hållbar tillväxt?

Vilka egenskaper kännetecknar hållbart framgångsrika företag och gör det möjligt för dem att utvecklas och frodas?

Hur utvecklas hållbara affärsmodeller och affärskulturer med syfte att skapa agila organisationer?

Bland huvudtalarna på eventet finns:

Jonas Samuelson, VD och koncernchef – Electrolux
Michael Thel, Engineering Director – Scania
Pia Sandvik, VD – RISE Research Institute of Sweden
Dr Martin Edlund, VD – Minesto
Charles Brand, VP Europa och Centralasien – Tetra Pak

På eventet finns möjligheter för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter för att andra bättre ska förstå vad som driver affärsmässig hållbarhet, och de möjligheter och utmaningar som följer i olika branscher.

Genom att ta del av kunskaper och erfarenheter från Dassault Systèmes kommer deltagarna att kunna förverkliga egna strategier inom affärsmässig hållbarhet.

Arrangemanget hålls 10 mars 2020 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Registrera dig här

innovationsbloggen

Innovationsbloggen, Dassault Systemes