3DEXPERIENCE Marketplace: Som ett Airbnb för industriell tillverkning

Plattformen är den gemensamma nämnaren bakom flera av de senaste årens mest framgångsrika och omtalade affärsmodeller. Exempelvis har företag som Airbnb och Uber skapat effektivare marknader genom plattformar som kopplar ihop tillgång med efterfrågan på nya sätt. De här plattformarna har fått ett gigantiskt genomslag på sina respektive marknader och har lett till en kris för de etablerade aktörerna inom taxi- och hotellbranschen.

På Dassault Systèmes är vi övertygade om att det även inom tillverkningsindustrin finns ett behov av en plattform som bättre matchar företagens tillgång och efterfrågan. I januari presenterades därför en ny tjänst från Dassault Systèmes med målet att göra just detta: 3DEXPERIENCE Marketplace.

Genom 3DEXPERIENCE Marketplace har vi skapat en plattform som utmanar traditionella leverantörskedjor och skapar ett nytt sätt för företag att realisera sina idéer. Den molnbaserade tjänsten fungerar som en digital handelsplattform för design och tillverkning och ger företag tillgång till on-demand-tillverkning av komponenter och effektivare ”sourcing”.

Lite förenklat kan man säga att 3DEXPERIENCE Marketplace kopplar ihop de som behöver något tillverkat med den bästa leverantören för just den komponenten. För den som behöver få antingen standardkomponenter eller nya komponenter tillverkade innebär plattformen därmed en helt ny flexibilitet. Istället för att vara knuten till en handfull leverantörer kan de nu välja från ett globalt urval av kvalificerade experter inom allt från traditionella tillverkningsmetoder, som plåt-, laser- och CNC-maskiner, till 3D-printing och formsprutning. Genom plattformen väljer designföretaget den leverantör som bäst fyller uppfyller deras specifikationer och lägger sedan sin order som kan tillverkas direkt.

För tillverkarna å andra sidan skapar 3DEXPERIENCE Marketplace en helt ny räckvidd för deras expertis. Plattformen matchar nämligen inte bara tillgång med efterfrågan utan skapar även en större trygghet och en smidigare process. Eftersom att alla är kopplade till 3DEXPERIENCE-plattformen blir det helt enkelt lättare att samarbeta och steget till att anlita en ny leverantör blir mycket mindre. Båda parter slipper exempelvis tidskrävande affärsuppgörelser och legala processer eftersom detta sköts och kontrolleras som en del i plattformen, vilket ökar transparensen och tryggheten för båda parter.

En viktig aspekt i detta är att alla tillverkare och kunder på plattformen talar ”samma språk”. 3DEXPERIENCE Marketplace är tillgängligt för alla företag, oavsett designverktyg (CAD), men är dessutom direkt integrerat i designverktygen SOLIDWORKS och CATIA, vilket möjliggör ett kortare avstånd från från design till tillverkning. Dessutom kan tillverkare och kund enkelt sköta sin kommunikation genom plattformen och i realtid samarbeta kring förändringar av design eller specifikationer.

När 3DEXPERIENCE Marketplace lanserades i januari fanns redan 60 digitala tillverkare med mer än 500 maskiner samt 30 miljoner standardkomponenter från 600 leverantörer kopplade till plattformen. Den siffran kommer bara att öka i takt med att fler företag får upp ögonen för den enorma potentialen i marknadsplatsen. Genom 3DEXPERIENCE Marketplace blir det nämligen inte bara enklare att hitta den bästa leverantören för varje komponent; det blir också enklare att samarbeta och tillsammans utveckla design och tillverkningsprocesser. Marknadsplatsen blir på så vis inte bara en plattform för tillverkning utan även en motor för innovation med kortare ledtider.

Mer information om 3DEXPERIENCE Marketplace

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.