3DEXPERIENCE Lab hjälper små innovatörer att förändra världen

Genom 3DEXPERIENCE Lab gör Dassault Systèmes det möjligt för entreprenörer och start-ups att förverkliga sina idéer och förändra världen. Satsningen, som inleddes 2015, introducerar nya företag för kraften i 3DEXPERIENCE-plattformen och visar samtidigt att det inte längre behövs stora företag för att åstadkomma stora förändringar .

För att lösa världens framtidsutmaningar krävs inte bara nya och innovativa idéer; vi behöver även verktyg för att förverkliga de idéerna. Genom 3DEXPERIENCE-plattformen hjälper vi företag att göra just detta genom att förändra hur de arbetar med innovation. Tack vare plattformen blir det nämligen enklare för företag att samla all sin kunskap och kompetens inom och utnyttja den i sitt innovationsarbete.

Att möjliggöra nya innovationer för en mer hållbar värld handlar dock inte bara om att hjälpa de stora och etablerade företagen att förbättra sitt innovationsarbete. En kanske ännu viktigare insats handlar om att göra det möjligt för entreprenörer, innovatörer och start-ups att förverkliga sina idéer, trots att de saknar en stor organisation och resurser.

Som ett led i detta startade Dassault Systèmes därför 3DEXPERIENCE Lab 2015. Den här satsningen bygger på insikten att många av de mest revolutionerande och innovativa idéerna finns hos drivna och passionerade entreprenörer som saknar de finansiella musklerna som krävs för att förverkliga dem. Genom 3DEXPERIENCE Lab har vi därför skapat ett sammanhang där dessa människor kan mötas för att dela sin kunskap och få tillång till de verktyg som krävs för att göra idéerna till verklighet.

3DEXPERIENCE Lab fungerar därmed som en samlingsplats som tar till vara på den innovationskraft som finns på våra universitet, start-ups och hos enskilda entreprenörer. Förutom den gemensam samlingsplatsen får deltagarna även tillgång till 3DEXPERIENCE-plattformen och mentorskap från experter. Deltagarna kan använda vår plattform, helt kostnadsfritt, för att designa och utveckla sina innovationer. När designen väl är klar kan de sedan använda 3DEXPERIENCE Marketplace för att hitta en tillverkare som matchar deras behov. Steget från idé till färdig produkt blir på så vis kortare och mer kostnadseffektivt än någonsin.

I dagsläget finns det två 3DEXPERIENCE Lab etablerade, ett i USA och ett i Frankrike, men genom vår plattform och projektens ambitioner är satsningen ändå global. Bland projekten finns allt från miniatyrsatelliter och kraftverk som utnyttjar havsströmmar till skräddarsydda instrument och utbildningsverktyg för barn med autism. Alla projekten förenas även i att de förkroppsligar den moderna innovationsprocessen: där digitala plattformar för samman människor och deras kunskap för att förverkliga idéer.

Genom 3DEXPERIENCE Lab krävs det därför inte längre ett stort företag med stora resurser för att förändra världen. Framtiden ligger istället i att låta alla som han en bra idé få tillgång till de verktyg som krävs för att göra idén till verklighet. För oss som företag är det därför väldigt stimulerande att vara med och skapa möjligheter för nya idéer och innovationskraft som annars aldrig hade förverkligats på grund av praktiska, ekonomiska och teknologiska begränsningar.

Läs mer om 3DEXPERIENCE Lab.

Mårten Gustafsson

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norra Europa. Han är väldigt engagerad i frågor som berör innovation och konkurrenskraft. Det är därför Mårten har valt att jobba med det han gör, och han tycker att det är en förmån att få göra det i en tid där förändring inte längre ses som risk utan en möjlighet.